Aktualizace údajů firmy Radek Přikryl

02.09.2012 02:06, Upravené firmy

Před chvílí proběhla změna údajů u firmy Radek Přikryl.Firma zajistila tak svou aktualizací údajů efektivnější propagaci firmy na internetu, obecně v katalogu firem, který provozujeme, ale i v internetových vyhledávačích.Změny na profilu jsou následující:

Popis firmy: Identifikace vlastnických hranic, tvorba tématických map, přepracování papírových map či projektů do digitální podoby i ve 3D. Zastupování klienta při jednání s úřady či při místních šetřeních.
Kategorie: Geografické informační systémy
Kontaktní informace:
  Radek Přikryl
  79054 Černá Voda 171
  poradenstvi.prikryl@email.cz
Otevírací doba:
Kontaktní osoby:
Klíčová slova:
  geodet
   projektant

Tyto změny se promítnou do jazykových mutacích, které podporujeme v našem firemním katalogu. Jedná se o anglický a německý překlad. Změny se zpravidla promítají do 24 hodin. Změny jsou zaznamenány i v katalogu pro celou ČR Firmy Česko. Samozřejmě změny jsou přínosné i pro internetové vyhledávače a samotný katalog firem. Firma získá lepší postavení ve vyhledávání, a tím má možnost oslovit více potenciálních zákazníků.